x
ADVERTORIAL

Privacybeleid

SECTIE 1 – WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u op onze site surft, ontvangen wij ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mail marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze Site, nieuwe producten en diensten, en andere updates.

Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie die door u is verstrekt vrij te geven en te onthullen aan wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen als wij, naar ons eigen en absolute oordeel, dit nodig achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of op verzoek van een overheidsinstantie of -organisatie.

SECTIE 2 – TOESTEMMING

Hoe krijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiรซren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen en uitsluitend voor die specifieke reden te gebruiken.

Als wij om uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen wij u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, ofwel u de gelegenheid bieden om nee te zeggen.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u van gedachten verandert nadat u zich hebt aangemeld, kunt u uw toestemming aan ons om contact met u op te nemen, voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via https://nl.wifixtraboost.pro/contact-nl/

SECTIE 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Servicevoorwaarden schendt.

SECTIE 4 – BETALING

Alle directe betalingsgateways voldoen aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, die een gezamenlijke inspanning is van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige behandeling van kredietkaartinformatie door onze Site en zijn dienstverleners te verzekeren.

SECTIE 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons verlenen uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw persoonlijke informatie door deze leveranciers zal worden behandeld.

Bedenk in het bijzonder dat bepaalde dienstverleners gevestigd kunnen zijn in een ander rechtsgebied dan u of wij, of daar faciliteiten kunnen hebben. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener zijn betrokken, dan kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied (of de rechtsgebieden) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra u onze Site verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links

Wanneer u op links op onze Site klikt, kunnen deze u wegleiden van onze Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 6 โ€“ BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaat, misbruikt, geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd wordt. Als u ons uw creditcardinformatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.

SECTIE 7 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

SECTIE 8 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te herzien. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken, en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we die gebruiken en/of bekendmaken. Als ons bedrijf wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij producten of diensten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen, of gewoon meer informatie wenst, neem dan contact met ons op via https://nl.wifixtraboost.pro/contact-nl/